Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Mexter, gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81000650 (hierna: “Mexter”) ter zake van Diensten en maken – evenals de verwerkersovereenkomst – integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen Mexter en haar wederpartij (hierna: “Klant”). Bepalingen of voorwaarden gesteld door Klant die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Mexter alleen bindend indien en voor zover deze door Mexter uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1 - Contractsluiting

Tekst

ARTIKEL 2 - UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Tekst

ARTIKEL 3 - GEDRAGSREGELS EN NOTICE/TAKEDOWN

Tekst

ARTIKEL 4 - AANVRAAG VAN DOMEINNAMEN

Tekst

ARTIKEL 5 - E-MAIL DIENSTEN

Tekst

ARTIKEL 6 - E-MAIL DIENSTEN BETALINGSVOORWAARDEN

Tekst

ARTIKEL 7 - AANSPRAKELIJKHEID

Tekst

ARTIKEL 8 - OVERMACHT

Tekst

ARTIKEL 9 - DUUR EN OPZEGGING

Tekst

ARTIKEL 10 - WIJZIGING VOORWAARDEN EN PRIJZEN

Tekst

ARTIKEL 11 - KLACHTENPROCEDURE

Tekst

ARTIKEL 12 - OVERIGE BEPALINGEN

Tekst

Artikel 13 - Contactgegevens
Contactpersoon voor privacyzaken

Dhr. H.M. Jansen jr

Telefoonnummer

06 30 14 99 60

E-mailadres

contact@mexter.nl